bewonersvereniging 
't Kleine Hout
 

HET BEGIN....
Eind 1984 zijn door bouwbedrijf van Wijnen Roos uit Dordrecht 79 luxe eengezinswoningen in plan Houtwijk aan de Architect Berlagelaan gebouwd. De woningen zijn ontworpen door architect Joop ten Velden. De eerste paal werd officieel geslagen door wethouder Nyquist op 14 december 1984 en de verkoop was in handen van makelaardij Nieboer en van Kuijen. De goedkoopste woning kostte € 77.820........

En zo zag de verkoop brochure van NIEBOER & VAN KUIJEN er toen uit!


Erfpacht

Alle woningen werden  verkocht inclusief 50 jaar afgekochte erfpacht.  Alle bewoners hebben in 1990 een aanbieding van de Gemeente gekregen om "50 jaar afkoop" om te zetten naar "eeuwig durende afkoop".

Hiervan hebben naar schatting ca. 30 bewoners gebruik gemaakt. Deze bewoners kregen rond 2012 een nieuw voorstel van de Gemeente om eeuwig durende afkoop om te zetten naar zgn. Bloot Eigendom, dat wil zeggen, omzetting naar "Eigen grond" Dit hebben maar enkele bewoners gedaan.


Bewonersvereniging

Op initiatief van Peter Lust werd door de kopers van toen op 21 mei 1985 een vereniging opgericht met als doel om als kopers een sterk collectief te vormen naar de bouwer en aanbieder van de woningen. Het spreekt voor zich dat tijdens de bouw en in de eerste jaren na de oprichting de vereniging haar belangrijkste periode had. Met het verstrijken der jaren verdween de rol van de vereniging als belangenbehartiger naar de bouwer. Ook het collectief inkopen van bepaalde zaken en activiteiten, zoals het schilderen van het buitenwerk, verdween als taak van de vereniging. Dit kwam door steeds meer individueel handelen van bewoners, de komst van nieuwe bewoners en het toch al scherp zijn van dit soort tarieven.
En nu.....
Door de sterke onderlinge band tussen de bewoners bleef de vereniging bestaan en zij heeft haar doelstelling aangepast:
Behartigen van bepaalde gemeenschappelijke belangen, die te maken hebben met de kwaliteit van het wonen en leven in de wijk.

  • In stand houden van de achterpaden en de hier aanwezige verlichting en regenwater-afvoer.
  • Verstevigen van de onderlinge band tussen de bewoners door o.a. het organiseren van straatfeesten.


De woningen die bij onze vereniging behoren hebben de volgende adressen:

  • Architect Berlagelaan 5 t/m 41 - 2552 ZN
  • Architect Margadanterf 2 t/m 56 - 2552 ZT
  • Architect Duikerstraat 4 t/m 22 en 5 t/m 13 - 2552 ZV
  • Archtitect Luthmannpark 19 t/m 45 - 2552 ZW
  • Architect Luthmannstraat 1 t/m 13 - 2552 ZH
Nieuwe bewoners worden van harte uitgenodigd lid te worden van onze vereniging.  Dit kan door aanmelding op vvb@kleinehout.nl of bij penningmeester Bert Trumpie - Architect Margadanterf 14 

 tel. 3299623
De vereniging is officieel sponsor van buurtboerderij de Nijkamphoeve en heeft een eigen
YouTube TV kanaal vvb 't Kleinehout , met films over de bouw van de woningen, luchtfoto's van het terrein voor de bouw en uiteraard veel beelden van Lustrumfeesten.