bewonersvereniging 
't Kleine Hout
 

Notulen Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bewonersvereniging ’t Kleine Hout 

Datum: 19 maart 2024


Opening (20:00 uur)
● Bert van Eck (BvE) heet als voorzitter iedereen (52 bewoners) namens het bestuur welkom.
● Als aanvullingen op agenda wordt genoemd: 1) warmtepomp en 2) warmteleiding


Notulen JALV 2023
● Goedgekeurd. Er zijn geen vragen of opmerkingen.


Jaarverslag 2023
BvE geeft toelichting bij het jaarverslag:
● Bestuurswisseling: de bestuurswisseling is voltrokken, als laatste ook de bank;
● Contributie: de contributie is gelijk gebleven en bedraagt € 20;
● Aantal woningen in de vereniging: correctie: bewoners van 78 woningen zijn lid;
● Zonnepanelen: in 2023 hebben 25 extra woningen zonnepanelen genomen;
● Bij 52 woningen zijn de bladeren uit de dakgoot gehaald;
● In memoriam: we hebben afscheid genomen met 1 minuut stilte van vier bewoners,
namelijk:
Mevrouw Elvira Rodenburg  -   Dhr. Chanderbhan Santhoki - Mw. Annie Santhoki-Rampsersad -  

Mw. Esseline Takhoerdin-Baldew.
Er wordt voorgesteld jaarlijks 1 minuut stilte te houden als er bewoners zijn overleden.


● Nieuwe leden: Er zijn nieuwe bewoners: Dhr. Gilbert Twilt en Mw. Lies Roest - ALP 41.
● Zomerborrel: de opkomst op zomerborrel was met 76 personen uit 36 woningen een record. Voorlopige datum voor 2024 is: zaterdag 31 augustus, bij regen: zondag 1 september.
● Betaald parkeren: is apart geagendeerd;
● Elektrische bakfietsen: er is onduidelijkheid waarom, maar ze zijn weg;
● Laadpalen: 1 nieuwe in ADS, maar nog niet in gebruik op moment van de vergadering;
● Veiligheid: er zijn overleggen van Houtwijk Veilig (1 x per 2 maanden). Daarnaast is de "Buurtapp Kleine Hout" operationeel. BvE noemt dat er hoesjes bestaan voor autosleutels die “keyless entry”.

Ingekomen stukken
● Afmeldingen ontvangen van: Familie Hagedoorn, familie Hoedt, familie Muijs, familie Blom (en per e-mail ook: Mevr. van Steenis);
● De nieuwe bewoner van AME 50 verontschuldigt zich voor de overlast met de verbouwing.


Mededelingen
● Volgend jaar is er het 8e lustrum! ( 40 jarig bestaan van de VVB)

 BvE nodigt bewoners uit zich te melden om dit te organiseren. Er wordt direct een groep geformeerd met: Sandra van Dijk, Ed Schook en Ciska Bekker. Andere geïnteresseerden kunnen zich melden bij de secretaris Wilma Nusselder (WN via email: vvb@kleinehout.nl)
● Ron de Bock (RdB) noemt het werk van de VIOOL (Vervoer Invaliden Ouderen Omgeving Loosduinen). In verband met leeftijdsgrens van 80 jaar is er nieuwe aanwas nodig van: 1) chauffeurs, en 2) planners. Vrijwilligers, voor bijvoorbeeld een dagdeel per week, kunnen zich melden bij WN (email: vvb@kleinehout.nl) of RdB.  Hij kan meer informatie geven over zijn ervaring als chauffeur.


Financiële zaken door de penningmeester/kascommissie
● Bert Trumpie (BT) licht de jaarrekening kort toe. De jaarrekening is goedgekeurd door de kascommissie, die bestaat uit: Yvo Visscher, Ernst Beemsterboer en Nelleke Snijder. Er zijn geen bijzonderheden. De contributie blijft € 20.
● Er wordt gevraagd naar mogelijkheid van betaling van de contributie via link met IDEAL en/of een Tikkie. Dit kan nu nog niet. 

AP: BvE geeft aan dit uit te (laten) zoeken.


Samenstelling bestuur en rooster van aftreden
● De termijn van BT in het bestuur loopt af in 2025. Per direct wordt er een bewoner gevraagd met affiniteit voor financiën, zodat BT hem/haar kan inwerken. Opgeven bij WN (email: vvb@kleinehout.nl)
● RdB biedt zich voor de laatste keer aan voor nog een termijn van 3 jaar (applaus).
● (Tijdens rondvraag): Er wordt versterking gezocht voor het bestuur (verdelen werk en oneven aantal nodig als er stemming is). Louke Vianen (ABL 11) wil graag deze taak op zich nemen en de vergadering stemt hiermee in. AP: bestuur moet dit verder regelen.


Rooster van aftreden

2024

2025

2026

2027

Bert van Eck - voorzitterX


Ron de Bock - plv. Voorzitter

X
Bert Trumpie - penningmeester


XWilma Nusselder - secretarisX


Louke Vianen - 2e secretaris
X

Parkeren
● BvE vat samen dat er onduidelijkheid is over invoering betaald parkeren. Er is een brief geweest van de gemeente, maar sindsdien geen vervolg;
● WN meldt dat zij contact heeft gezocht met de gemeente, maar die kon geen duidelijkheid verschaffen;
● Ed Schook raadt aan bij stadsdeelkantoor Loosduinen navraag te doen;
● Paul Buijtelaar (PB) noemt eerder (laatste keer oktober 2022) contact te hebben gehad met Tamara Gerritsen (senior projectleider Uitvoeringsbeleid & projecten bij de gemeente Den Haag). Sindsdien is er geen update geweest vanuit de gemeente.
AP: Er wordt besloten dat het bestuur nadere informatie zal inwinnen. Inmiddels is duidelijk dat de invoering van betaald parkeren in onze wijk is opgeschort van 1 juli naar 1 oktober.


Nijkamphoeve
Wilma van Oostrum (penningmeester Nijkamphoeve) geeft een korte update.
● Het gaat de Nijkamphoeve financieel goed, er zijn meer dan 200 vrijwilligers en het gaat goed met de dieren. De ophokplicht is bijna voorbij.
● Er staan tal van activiteiten op de planning: schaapscheerfeest, zomerfeest, sinterklaas, etc.
● De Nijkamphoeve voert maatregelen in kader van de duurzaamheid door, waaronder zonnepanelen.


Onderhoud woningen
● BvE kondigt aan dat het bestuur van plan is om weer acties te gaan doen, waaronder
het herstellen van de voegen van de schuren en mogelijk ook de voegen van de penanten aan de voorzijde van de woning. Andere ideeën kunnen worden gemeld. Het idee is dat dan bewoners helpen met een dergelijke actie.

AP: Er wordt een groepje samengesteld die dit initiatief trekt. Vrijwilligers melden bij BvE
(via vb@kleinehout.nl)

● BvE informeert de vergadering over zijn ervaringen met de hybride warmtepomp. Kosten ongeveer

 € 5000  (subsidie ong. € 2500). Hij heeft in zijn voortuin een compressor staan (dat is een soort omgekeerde airco). De opbrengst is het eerste jaar nog niet helemaal duidelijk, maar de cijfers tot nu toe laten een besparing zien van ongeveer 50% op gasverbruik. Daar staat tegenover een meerverbruik van
ongeveer 2000kW aan elektriciteit, die deels wordt gedekt door de opbrengst van de zonnepanelen die hij op zijn dak heeft. Netto scheelt het ongeveer € 400 aan energiekosten per jaar, in het voordeel van de bewoner.
Enkele feiten:

  -  De leidingen lopen via punt-kamertje aan de voorzijde van de woning

  -  Kosten voor onderhoud van het systeem zijn hoger dan voor een CV ketel;

 -   Vloerverwarming en goede isolatie van de woning zij aan te raden (lage temperatuurverwarming);

 -  Meeste CV ketels na 2014 zijn geschikt; 

 -  Er is geen geluidsoverlast (maar om die reden niet op de dakkapel);

Geïnteresseerden kunnen bij BvE op ABL 11 komen kijken.


Walter de Roode noemt dat er meerdere woningen waren met lekkage van de waterleidingen. Daar lopen 2 leidingen vanaf de cv-ketel door de zoldervloer om ter hoogte van de badkamer, naar de eerste etage te gaan, dat zijn een koud- en een warmwaterleiding. Een dergelijke lekkage openbaart zich door een natte zoldervloer en/of natte plekken in het plafond/wand in 1 van de slaapkamers op de eerste etage. Waarschijnlijk lekt er een koppeling in een van deze twee leidingen in de zoldervloer; waar precies is moeilijk te vinden.

Tip: kijk of vloer onder de CV ketel droog is. En check ook de sifon van de wasmachine.
Voor zover bekend heeft een dergelijke lekkage zich nu al bij 6 woningen voorgedaan. In alle gevallen is dit keurig hersteld door het Bouwbedrijf Dubru BV uit Den Haag. De twee leidingen op zolder worden dan omgelegd. Bij problemen is het aan te raden eerst contact met de verzekering op te nemen, een offerte te vragen en akkoord van de verzekering te vragen.


PB noemt dat er bij twee woningen een probleem met de omvormer van zonnepanelen van Wattco. Bij PB was er 1 zonnepaneel op zwart. Dit is snel door Wattco binnen de garantie opgelost.
Er is een probleem als:
 - Het derde lampje van onder op het Enphase Envoy-S kastje, in de meterkast of op zolder, continue rood brandt (zie foto 1)

 - In de Enlighten app, onder de functie “serie” een of meer panelen zwart zijn en de
waarde van het aantal opgewekte WH niet meer zijn vermeld (zie foto 2).


1

2

Update: Recent was er bij 2 woningen sprake van een volledig defecte Envoy-S kast! Er brandde geen enkel lampje meer. Het ging om installaties die in 2019 zijn geïnstalleerd.

De garantie van dit apparaat is 5 jaar, dus nog net binnen de garantietermijn!


Rondvraag en sluiting

● Bas Nugteren vraagt of onze buurt niet aangesloten kan worden op het warmtenet.
PB licht toe dat warmtenet op basis van aardwarmte is bedoeld voor grotere instellingen, zoals scholen en flatgebouwen. Ivo Visscher noemt eerder bericht dat ENECO wil participeren als er meer dan 100 woningen zijn (in vervolg op vergadering blijkt echter dat per 3 april 2024 ENECO de stekker uit het warmtenet heeft getrokken).
● Er worden parkeer frustraties gedeeld, maar er wordt ook gezegd dat het mag om hier te parkeren en dan met de fiets de reis voort te zetten.
● In de ALS lopen 4 afvoeren in de straat slecht door. Er is contact opgenomen met de gemeente, maar geparkeerde auto’s staan doorgaans in de weg om het op te lossen
● Jacqueline (AME22) hoort brommend geluid, meestal in de ochtend. Meerdere mensen herkennen dit. Mogelijk komt het geluid van de brandweer of het verpleeghuis.
● BvE bedankt Marry Buijtelaar, Ellen de Roode en Roos Staffeleu voor verzorgen van de hapjes en drankjes.
● RdB bedankt BvE en WN voor hun eerste vergadering als bestuur.
● BvE Sluiting vergadering.
● Wat volgt is de gezellige borrel!

-*-

NOTULEN JALV 2023

Notulen JALV 2023

Notulen JALV 2022

download

Agenda en invulling 2021
Download
Notulen van de JALV 26 maart 2019
Download
_________________________________________________________________________________________________________________Jaarrekening 2023

download

Jaarrekening 2022

download

JAARREKENING 2021

Download
Jaarrekening 2020

Download