bewonersvereniging 
't Kleine Hout
 

Jaarverslag 2023                                                                                                                         12 maart 2024


Bestuurswisseling

Medio 2023 hebben Paul Buijtelaar, Francis v/d Water en Joke Bianchi hun bestuurstaken
overgedragen aan Bert van Eck (voorzitter) en Wilma Nusselder (secretaris). Een dergelijke
overdracht wordt gekenmerkt door een aantal administratieve wijzigingen, zowel bij de Kamer van
Koophandel als bij de bank. Alle wijzigingen zijn inmiddels doorgevoerd.


Lidmaatschap bewonersvereniging
Onze bewonersvereniging had in 2023 78 deelnemende huizen. De contributie voor de vereniging
was in 2023 €20,-. Dit zal ook in 2024 zo blijven.

Acties:
Zonnepanelen 2023
Het tweede deel van de zonnepanelen-actie is met succes afgerond. Waar we in 2019 in totaal op
35
woningen panelen hebben geplaatst, zijn er afgelopen jaar op 25 woningen zonnepanelen
bijgekomen.


Bladeren-uit-dakgoot
In 2023 heeft onze Glazenwasser Stefan weer bij 52 woningen de bladeren uit de dakgoten gehaald.
Een schone dakgoot is van groot belang, aangezien door de klimaatverandering de regenbuien
heftiger worden. Vervuilde goten zouden het water dan niet snel genoeg kunnen afvoeren, met
(ernstige) waterschade tot gevolg.


In Memoriam
Helaas hebben we in 2023 (en begin 2024) afscheid moeten nemen van de volgende buurtgenoten in
verband met overlijden. - - - -
 - 13 maart 2023 – Mevr. Elvira Rodenburg
 - 11 mei 2023 – Dhr. Chanderbhan Santhoki
 - 18 juni 2023 – Mevr. Annie Santhoki – Rampersad
 - 5 januari 2024 – Mevr. Esseline Takhoerdin -Baldew


Nieuwe bewoners

In 2023 kreeg een woning in het Kleine Hout nieuwe bewoners.
Daarmee hebben we Dhr. Gilbert Twilt en Mevr. Lies Roest (ALP41) welkom mogen heten in onze
buurt (en bewonersvereniging). De vorige bewoonster van het eerste uur, Mevr. Grada de Jong, is verhuisd naar een andere woning buiten onze wijk en is daardoor ook geen lid meer van onze vereniging.


Zomerborrel
8 juli 2023 hebben we weer een geslaagde zomerborrel gehouden, waarbij we een nieuw
deelnemersrecord hebben gevestigd: in totaal namen 76 deelnemers uit 36 woningen deel aan de
zomerborrel. Het was een erg gezellige middag die natuurlijk aankomend jaar weer georganiseerd zal
gaan worden. Voor foto’s van deze gezellige ontmoeting verwijs ik u door naar de website
www.kleinehout.nl


Besluitvorming betaald parkeren
Het lijkt er nu dan toch echt van te gaan komen. De gemeente heeft besloten om per juli 2024
betaald parkeren in te gaan voeren in de Architectenbuurt in Houtwijk. Dat betekent dat alle
bewoners met een auto een parkeervergunning moeten aanschaffen.  - - -
 - De kosten voor de 1e vergunning bedragen € 93,80 per jaar plus € 16,75  kosten bij de eerste
aanvraag.
 - Voor een 2e vergunning betaalt u € 327,70 en voor de 3e vergunning € 655,40.
 - Voor bezoekers kunt u een bezoekersvergunning aanvragen. Hiermee heeft u recht op 138
uren parkeertijd voor uw bezoek. De kosten voor de bezoekersvergunning bedragen € 32,25.
Bijkopen van uren kan tegen een bedrag van € 50,00 voor 50 uur.


Elektrische Bakfietsen
U heeft ze ongetwijfeld opgemerkt: de elektrische bakfietsen van Baqme. Op een tweetal plaatsen in
onze wijk staan deze bakfietsen aangeboden voor snelle verhuur. Met een app op uw telefoon kunt u
de bakfiets huren en ontgrendelen, om vervolgens bijvoorbeeld met uw koelbox en parasol te
vertrekken naar het zonnige Kijkduin.
Tot op heden is ons bij het bestuur niet bekend dat de bakfietsen voor overlast zorgen. Eveneens is
bij het bestuur niet bekend of er gebruik van de bakfietsen wordt gemaakt. Over de toekomst van
het project in onze wijk is bij het bestuur op het moment van schrijven eveneens niets bekend.


Laadpalen elektrische voertuigen
In oktober is er in de Architect Duikerstraat een extra laadvoorziening gemaakt voor het opladen van
de elektrische auto. In totaal beschikt de wijk nu over drie laadpalen en kunnen we gebruik maken
van de palen op de Architect van Lieflandstraat.

Veiligheid
Houtwijk Veilig
De vereniging probeert bij de diverse overleggen van ‘Houtwijk Veilig’ te zijn. Hierbij zijn politie,
handhaving en buurtcoördinatoren uit heel Houtwijk aanwezig. Er is integraal besloten om de
overleggen voortaan 1x per 2 maanden plaats te laten vinden.
In verband met onregelmatigheden in de planning van de overleggen is dit ons echter niet altijd
gelukt.


Buurtapp KH (Kleine Hout)
De Buurtapp KH is ook in 2023 weer behoorlijk actief gebruikt voor allerlei verschillende zaken.
Veiligheid is hier nog steeds één van de belangrijkste thema’s. Graag houden we deze WA-groep ook
in 2024 weer actief. Samen houden we de wijk veilig!


Inbraak en ontvreemding
Voor zover bekend bij het bestuur hebben er in 2023 geen inbraken in woningen en voertuigen
plaatsgevonden. Indien deze informatie niet juist is vernemen wij dit alsnog graag.
In april 2023 werd in de vroege ochtend een auto ontvreemd op het Architect Margadanterf. Het
betrof een witte Toyota RAV4 Hybrid. De auto werd op kinderlijk eenvoudige wijze op afstand
geopend en was binnen een minuut gestart en weggereden.

Wees er alert op dat auto’s die over de optie beschikken om zonder sleutel geopend te worden (het
zogenaamde Keyless Entry) een extra risico lopen om gestolen te worden. De dieven kopiëren het
signaal van de autosleutel en openen hiermee het voertuig. Dit kan worden voorkomen door de
sleutel te bewaren in een afgeschermde RFID sleutelhoes. Deze hoezen zijn via internet al te koop
voor minder dan € 10,00.  JAARVERSLAG 2021

Download


Jaarverslag 2022

Download