bewonersvereniging 
't Kleine Hout
 

KERST NIEUWSBRIEF   (jaarverslag 2022)                                                                                      24 december 2022
Beste leden,

Wij kijken met een goed gevoel terug op 2022. Eindelijk konden wij op 13 april 2022 weer een Jaarvergadering organiseren in het Verpleeghuis, en die werd goed bezocht! Verderop in dit Jaarverslag meer hierover.
Wat gebeurde er zoal in 2022:

Geslaagde Zomerborrel 2022
Op zaterdag 20 augustus organiseerde de vvb de inmiddels traditionele Zomerborrel! In de Architect Duikerstraat genoten ca. 60 bewoners van een lekker drankje, het heerlijke weer en vooral ook van de gezelligheid!


Inbraken / Whatsappgroep
Afgelopen jaar is er helaas één woninginbraak geweest, en een poging tot inbraak…
De Buurtpreventie app was vorig jaar een Buurtapp geworden, dus niet alleen politieberichten maar ook onderling sociaal contact.  Dit werkt goed en kan zo gehandhaafd blijven.
Maandelijks vindt er overleg plaatst tussen de WhatsApp-groep beheerders en de Politie Loosduinen, en de verslagen hiervan worden naar u allen doorgestuurd en zo blijft u op de hoogte van wat er hier in de buurt op het gebied van de criminaliteit speelt.


Parkeren
Hoe zat het ook weer…Per 1 februari 2021 is betaald parkeren ingevoerd in een deel van de Architectenbuurt. Dit heeft er toe geleid dat de parkeerdruk in onze omgeving behoorlijk is toegenomen. Omdat er ook parkeerproblemen zijn bij het woonproject de Schoone Ley, zorgt dit ook nog eens voor extra parkeerdruk in ons wijkje. Het is nu het enige gebied in onze omgeving is waar nog gratis geparkeerd kan worden! En dat wordt volop gedaan, in alle straten hier en met name op het Arch. Margadanterf en in de Arch. Luthmannstraat /park!
Navraag bij de Gemeente leerde ons dat op 1 februari 2022 de verkeerssituatie  in de Architectenbuurt zou worden geëvalueerd.  Recent hebben wij van de gemeente vernomen, dat die evaluatie niet heeft plaats gevonden. De reden hiervan is dat het nieuwe bestuurscollege van Den Haag het voornemen heeft om in heel Den Haag, met uitzondering van de Vinex wijken, betaald parkeren in te voeren…
Het is nu afwachten hoe dat eruit gaat zien en of de Gemeenteraad hier mee akkoord gaat…


De achterpaden

Dit jaar heeft stratenmaker Alli Gordeau een herstel reparatie uitgevoerd aan het achterpad Margadanterf 38-46.
Hier was een verzakking ontstaan en die is hersteld.
En….daar is ie weer: Hoog onkruid in de achterpaden is een rommelig gezicht. Ook al komt u er niet vaak, ga toch eens kijken bij uw stukje achter-/zijpad en kom in actie als er veel onkruid tussen de stenen zit!

“Bladeren uit dakgoot”  actie
In oktober is de actie “bladeren uit de dakgoot” weer gestart. Totaal waren er 46 deelnemers.
De werkzaamheden zijn inmiddels door Glazenwasser Stefan de Kok afgerond.

HR++ actie
Aan deze actie, die voortkwam uit de Schuifpui actie, namen liefst 38 bewoners mee.  Door het nog originele dubbele glas uit de tijd van de bouw te vervangen voor HR++ glas, is de woning niet alleen verduurzaamd, maar is het ook comfortabel en het reduceert bovendien het gasverbruik. Het Glas- en Klusbedrijf 4G heeft de werkzaamheden uitgevoerd.
Laatste nieuws is dat per 1 januari 2023 er ook subsidie kan worden aangevraagd voor alleen het vervangen van glas voor HR++ glas, dat na 1 april 2022 is uitgevoerd! Nader bericht volgt.

Rookmelders:
Vanaf 1 juli 2022 werden rookmelders verplicht op elke verdieping. Er waren en zijn nog steeds veel aanbiedingen voor aanschaf van allerlei leveranciers. Wie controleert of u ze heeft? Is er handhaving?
Alles hierover kunt u lezen op de website www.bandweer-informatie.nl


Zonnepanelen actie 2022

De stormachtige ontwikkelingen in Energieland, met als gevolg zeer hoge tarieven voor elektriciteit en gas, hebben er toe geleid dat er nu veel belangstelling is voor verduurzaming van woningen.
Ook bij ons zijn er nu 25 bewoners die belangstelling hebben om alsnog zonnepanelen aan te schaffen, of hun bestaande installatie uit te breiden. Het bestuur heeft contact opgenomen met Wattco.nl, die in 2019 al 32 woningen van zonnepanelen heeft voorzien. Omdat er nu een stormloop is op zonnepanelen, hebben alle bedrijven in die sector het zeer druk.… Maar de offertes zijn uitgebracht en de opdrachten zullen naar verwachting in het voorjaar van 2023 worden uitgevoerd.

AED in de wijk?
Nog steeds wordt onderzocht of wij een AED kunnen aanschaffen samen met onze zustervereniging de “Erker”
Blijft lastig omdat een plaats, waar deze kan worden opgehangen, zoals de Montessori school of het Verpleeghuis even niet beschikbaar is. Beide gebouwen worden namelijk gesloopt voor nieuwbouw. De Montessorischool komend jaar en het Verpleeghuis over ca. 3 jaar…. In beide gebouwen is nu wel een AED beschikbaar, maar alleen ’s-nachts moeilijk bereikbaar.


Vergaderen
Het bestuur heeft dit jaar 2x vergaderd, en wel op 3 maart en op 15 november 2022.
De JALV kon gelukkig weer in het Verpleeghuis Houtwijk gehouden worden, en wel op 13 april 2022.
De notulen zijn met u gedeeld, en kunt u nog teruglezen op onze website Kleinehout.nl/JALVdocs
Belangrijkste agendapunt was het rooster van aftreden van het bestuur.
Joke Bianchi was aftredend lid en stelde zich voor één jaar herkiesbaar, daarna niet meer.
Frances van de Water treedt in 2023 af en stelt zich niet herkiesbaar wegens een aanstaande verhuizing.
En ook Paul is in 2023 aftredend, en stelt zich niet meer herkiesbaar als voorzitter; na 25 jaar is het voor hem mooi geweest.  Dit betekent dat er komend jaar liefst 3 bestuursleden aftreden. Dus ging het in de laatste JALV ook over de toekomst van de bewonersvereniging:

Daarom ook hier nog even in het kort:
VVE ’t Kleine Hout werd in 1985 opgericht als kopers vereniging met o.a. Jan Veltman, Peter Lust en Ruud Wingen. Na het afhandelen van de koop is de vereniging blijven bestaan. Historisch zijn de Lustrumfeesten, met o.a. optredens van onze eigen Little Wood Band.
Tegenwoordig ligt de nadruk meer op het onderhoud van de woningen en dat begon in 2003 met het onderhoud van de dakkappellen (trespa plaatsing) en nieuwe dakbedekking op schuurtjes . In 2013 was de eerste grote actie: De vervanging van nagenoeg alle dakgoten. Daarna volgden meerdere acties, zoals de 1e Zonnepanelen-actie in 2019. Dit was een  succes en werd door de toenmalige wethouder van Duurzaamheid Liesbeth van Tongeren ingeluid!  In 2019 was er de Sedum-actie en uit de Schuifpui-actie in 2020 (het vervangen van de originele schuifpuien) kwam de HR++ actie voort (38 deelnemers).
In de toekomst zal er op het gebied van onderhoud én het onderhouden van het sociale contact tussen de bewoners zeker nog wel behoefte zijn, dus ook aan een vereniging die dit alles organiseert!.
Daarom bij deze een oproep aan de 2e of 3e generatie bewoners om serieus  na te denken over de invulling van de 3 vacatures in 2023.


DE JALV 2023
Deze staat voorlopig gepland voor dinsdag, 21 maart 2023

Contributie 2023
De contributie voor 2023 wordt niet verhoogd en deze blijft dus € 20,-- per jaar.  Namens penningmeester Bert Trumpie:
Maakt u dit bedrag graag over op NL27ABNA0810530910
t.n.v. vvb ’t Kleine Hout.

Tot slot
Dit jaarverslag is ook te lezen op de website,  www.kleinehout.nl/jaarverslagen.
Mede namens de collega-bestuursleden Joke, Frances, Bert en Ron, wens ik u fijne feestdagen en een voorspoedig en vooral een heel gezond 2023 toe!


JAARVERSLAG 2021

DOWNLOAD