bewonersvereniging 
't Kleine Hout
 

        Welkom op de website van de bewonersvereniging ’t Kleine Hout

 

Met veel informatie over de vereniging en het onderhoud van de woningen en actuele thema's
De site is voor het laatst bijgewerkt op 16 maart 2023

Voorjaarsledenvergadering Wijkberaad Houtwijk

 Woensdag 29 maart 2023 -  20.00 uur - Kantine SV Houtwijk 


 JALV 2023

dinsdag 18 april 2023 - 20.00 uur in het Verpleeghuis Houtwijk

Agenda volgt per email.


Plandatum Zomerborrel 2023

zaterdag 8 juli 2023


contributie 2023 :  € 20,--

bankrekening bij ABN  : NL27ABNA0810530910

KVK- nummer 4011440


Buurtpreventie: Whatsappgroep  Buurtapp KH

De statuten van de vereniging 1985:
Statuten VVB 't Kleine Hout.pdf
Download

Huishoudelijk reglement 2019
Huishoudelijk Reglement vvb 't Kleine Hout.pdf
Download