bewonersvereniging 
't Kleine Hout
 

                    Welkom op de website van de

               bewonersvereniging ’t Kleine Hout

 

Met veel informatie over de vereniging en het onderhoud van de woningen en actuele thema's
De site is voor het laatst bijgewerkt op 3 juni 2024 met :

 de kennisgeving van een gewijzigde datum voor de Zomerborrel :

Om organisatorische redenen is de plandatum voor de zomerborrel gewijzigd naar zaterdag 7 september . Bij onverhoopte regen, uitloop naar zondag 8 september.
-*-
contributie 2024 :  € 20,--

bankrekening bij ABN  : NL27ABNA0810530910 t.n.v. kopersvereniging 't Kleine Hout

-*-


Buurtpreventie: Whatsappgroep  Buurtapp KH

-*-

De statuten van de vereniging 1985:
Statuten VVB 't Kleine Hout.pdf
Download
-*-

Huishoudelijk reglement 2019
Huishoudelijk Reglement vvb 't Kleine Hout.pdf
Download

-*-

KVK- nummer 40411440