bewonersvereniging 
't Kleine Hout
 

        Welkom op de website van de bewonersvereniging ’t Kleine Hout

 

Met veel informatie over de vereniging en het onderhoud van de woningen en actuele thema's
De site is voor het laatst bijgewerkt op 2 mei 2024 met de Notulen van de JALV 2024

contributie 2024 :  € 20,--

bankrekening bij ABN  : NL27ABNA0810530910 t.n.v. kopersvereniging 't Kleine Hout

-*-

Zomerborrel 2024

Plandatum: zaterdag 31 augustus 2024

-*-

Buurtpreventie: Whatsappgroep  Buurtapp KH

-*-

De statuten van de vereniging 1985:
Statuten VVB 't Kleine Hout.pdf
Download
-*-

Huishoudelijk reglement 2019
Huishoudelijk Reglement vvb 't Kleine Hout.pdf
Download

-*-

KVK- nummer 40411440