bewonersvereniging 
't Kleine Hout
 

        Welkom op de website van de bewonersvereniging ’t Kleine Hout

 

Met veel informatie over de vereniging en het onderhoud van de woningen en actuele thema's
De site is voor het laatst bijgewerkt op 24 december 2023 met:

contributie 2024 :  € 20,--

bankrekening bij ABN  : NL27ABNA0810530910 t.n.v. kopersvereniging 't Kleine Hout

-*-

Jaarlijkse Algemene leden vergadering 2024

datum: donderdag 28 maart 2024 - locatie: Verpleeghuis Houtwijk.

t.z.t. ontvangt iedereen een uitnodiging met de agenda.

-*-

KVK- nummer 40411440

-*-

Buurtpreventie: Whatsappgroep  Buurtapp KH
-*-

De statuten van de vereniging 1985:
Statuten VVB 't Kleine Hout.pdf
Download
-*-

Huishoudelijk reglement 2019
Huishoudelijk Reglement vvb 't Kleine Hout.pdf
Download