bewonersvereniging 
't Kleine Hout
 

        Welkom op de website van de bewonersvereniging ’t Kleine Hout

 

Met veel informatie over de vereniging en het onderhoud van de woningen en actuele thema's
De site is voor het laatst bijgewerkt op 4 mei 2023 met:

Notulen van de JALV 2023:  JALV docs

Bij de JALV 2023 traden 3 bestuursleden af en 2 nieuwe bestuursleden traden toe in het bestuur van de vvb!

Plandatum Zomerborrel 2023

zaterdag 8 juli 2023


contributie 2023 :  € 20,--

bankrekening bij ABN  : NL27ABNA0810530910

KVK- nummer 40411440


Buurtpreventie: Whatsappgroep  Buurtapp KH

De statuten van de vereniging 1985:
Statuten VVB 't Kleine Hout.pdf
Download

Huishoudelijk reglement 2019
Huishoudelijk Reglement vvb 't Kleine Hout.pdf
Download