bewonersvereniging 
't Kleine Hout
 

        Welkom op de website van de bewonersvereniging ’t Kleine Hout

 

Met veel informatie over de vereniging en het onderhoud van de woningen en actuele thema's
De site is voor het laatst bijgewerkt op 2 april 2024 

contributie 2024 :  € 20,--

bankrekening bij ABN  : NL27ABNA0810530910 t.n.v. kopersvereniging 't Kleine Hout

-*-

Jaarlijkse Algemene leden vergadering 2024

Heeft plaatsgevonden op  donderdag 28 maart 2024 - locatie: Verpleeghuis Houtwijk.

De notulen worden opgemaakt.

-*-

Voorjaarsvergadering Wijkberaad Houtwijk - woensdag 24 april 2024

Locatie: clubhuis van SV Houtwijk, L.van Vuurdestraat 16, Den Haag. 

Aanvang: 20:00 uur (inloop: 19:30 uur).

-*-

Zomerborrel 2024

Plandatum: zaterdag 31 augustus 2024

-*-

KVK- nummer 40411440

-*-

Buurtpreventie: Whatsappgroep  Buurtapp KH
-*-

De statuten van de vereniging 1985:
Statuten VVB 't Kleine Hout.pdf
Download
-*-

Huishoudelijk reglement 2019
Huishoudelijk Reglement vvb 't Kleine Hout.pdf
Download