vvb 't Kleine Hout
Home
Nieuws
Over de vereniging
Bestuur en Contact
JALV docs
Jaarverslagen
Inbraak- brand prev.
Energietr./Onderhoud
YouTube TV & foto'sJAARVERSLAG 2021 / KERSTNIEUWSBRIEF

 

Beste leden,  

Het einde van 2021 komt in zicht, en helaas….net als vorig jaar zitten wij ook nu weer volop in de Corona ellende! Aanvankelijk leek het de goede kant op te gaan en was er een mooie zomer, maar in november sloeg het virus weer genadeloos toe!

 

Hierdoor was het ook dit jaar niet mogelijk de Jaarlijkse Algemene ledenvergadering te houden, en voor het eerst in haar bestaan hebben wij de JALV 2021 schriftelijk gedaan. Op zichzelf is dat goed verlopen. Alles is na te lezen op onze website www.kleinehout.nl

 

Wat er gelukkig wel kon, was de 1,5 meter Zomerborrel 2021, gehouden op zaterdag, 10 juli 2021. Het was weer een gezellige borrel waaraan een kleine 60 bewoners deelnamen.

Het begon na 16.00 uur helaas wel wat te miezeren, maar dit mocht de pret niet drukken! Stond de eerste 1,5 meter borrel in juli 2020 in het teken van het 35-jarig bestaan van de Vvb, deze borrel was nu ook een beetje "de altijd gezellige borrel na afloop" van de JALV….

  

Inbraken / Whatsappgroep

Goed nieuws is dat er ons afgelopen jaar geen woning inbraken, of pogingen tot inbraak zijn geweest.

Wel werd er in november op het Margadanterf  een vrij nieuwe auto gestolen! De code van de “keyless go” werd gekraakt!

De Buurtpreventie app is dit jaar een Buurtapp geworden en met het bestuur hebben wij, zoals de afspraak was  bij onze laatst gehouden bestuursvergadering, deze verandering geëvalueerd.

De conclusie was dat dit goed werkt! De berichten die dit jaar verschenen waren functioneel en dat is het belangrijkste.

 

Maandelijks vindt er overleg plaatst tussen de WhatsApp-groep beheerders en de Politie Loosduinen, en de verslagen hiervan worden naar u allen doorgestuurd en zo blijft u op de hoogte van wat er hier op het gebied van de criminaliteit speelt.

 

Parkeren

Per 1 februari 2021 is betaald parkeren ingevoerd in een deel van de Architectenbuurt. Dit heeft er toe geleid dat de parkeerdruk in onze omgeving behoorlijk is toegenomen. Omdat er ook parkeerproblemen zijn bij het woonproject de Schoone Ley, zorgt dit ook nog eens voor extra parkeerdruk in ons wijkje. Het is nu het enige gebied in onze omgeving is waar nog gratis geparkeerd kan worden!

Wij hebben hier 103 parkeerplaatsen op 79 woningen. Dat is dus 1,3 plek per woonhuis. Ook al hebben dus sommigen van ons 2 auto’s, dit veroorzaakt niet het parkeerprobleem, want die zijn er altijd al geweest. 

Het zgn. “overloop parkeren is de echte oorzaak. 2e auto’s en busjes uit de betaald parkeer zones worden hier gratis geparkeerd en dat zijn er vele!

 

Navraag bij de Gemeente leerde ons dat op 1 februari 2022 de verkeerssituatie  in de Architectenbuurt zal worden geëvalueerd.  Waarschijnlijk zal de parkeerdruk opnieuw worden gemeten.  Is deze hoger dan 90%, dan wordt betaald parkeren ingevoerd. Bij lager dan 90% komt er mogelijk weer een enquête.  Tegen die tijd laten wij ons uiteraard weer informeren.

 

 

Triest nieuws

Helaas veel triest nieuws in 2021

5 januari 2021 overleed Jan de Jong, hij woonde met Janny en kinderen vanaf 1985 aan het Luthmannpark 37. 

Een week later kwam het bericht over het overlijden van Joris Prins. Hij woonde met Gerdien,  Pepijn en Olivier in de Berlagelaan 25 en op 5 oktober bereikte ons het trieste nieuws, dat Hans van Lit is overleden. Hij woonde met zijn broer Onno in de Berlagelaan 7.

Wij wensen Janny - Gerdien, Pepijn, Olivier en Jelmer en Onno van Lit en alle familie en vrienden veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

 

 

 

De achterpaden

Nog maar kort geleden, begin december, heeft stratenmaker Alli Gordeau de regen-drainages in de achterpaden leeg en schoon gemaakt. De meeste waren nagenoeg volledig dichtgeslibd. Ook zijn er 7 drainages bijgeplaatst.

Het zal u wellicht zijn opgevallen dat op donkere dagen de lampen in de achterpaden wat langer blijven branden. Deze lampen hebben nl. een gevoeliger lichtcel dan de oude armaturen. Als het lichter wordt gaan ze vanzelf uit. Indien u het storend vindt, kunt u eenvoudig een lamp uitzetten door met een zaklamp/telefoon even in de lichtcel te schijnen. De lamp gaan direct uit en blijft uit.

 

En….daar is ie weer: Hoog onkruid in de achterpaden is een rommelig gezicht. Ook al komt u er niet vaak, ga toch eens kijken bij uw stukje achter-/zijpad en kom in actie als er veel onkruid tussen de stenen zit!

 

“Bladeren uit dakgoot”  actie

In oktober is de actie “bladeren uit de dakgoot” weer gestart. Totaal waren er 44 deelnemers. Glazenwasser Stefan de Kok startte op 8 december met de uitvoering en die is inmiddels is afgerond.

 

Schuifpui actie

19 bewoners hebben dit jaar meegedaan met de “Schuifpui actie”, waarbij de nog uit 1985 daterende aluminium schuifpuien , zijn vervangen voor een kunststof schuifpuien met HR++ glas. Vooral dat laatste werd door velen als zeer comfortabel geschouwd. Er kwam veel minder kou binnen! En zo is hieruit de net gestarte HR++ actie ontstaan!

 

HR++ actie

Door het nog originele dubbele glas uit de tijd van de bouw te vervangen voor HR++ glas, wordt de woning niet alleen verduurzaamd , maar is het comfortabel en het reduceert bovendien het gasverbruik.

32 bewoners hebben belangstelling getoond! Heeft u zich niet hiervoor aangemeld, maar toch als nog belangstelling? Laat het weten want u kunt zeker nog meedoen!

 

AED in de wijk?

Bij bewoners in ons wijkje is het idee geopperd om een eigen AED aan te schaffen.  Een AED is een draagbaar apparaat dat een schok kan geven bij een hartstilstand. Hierdoor kan het hartritme herstellen en kun je een leven redden.  Hoe sneller je een AED inzet bij een hartstilstand, hoe groter de overlevingskans. “Daarom is het van levensbelang dat in elke buurt een AED hangt”, aldus de Hartstichting.

Bij een 112 melding hartstilstand wordt niet alleen een ambulance ingezet, maar worden ook zgn. burgerhulpverleners opgeroepen die, of een AED ophalen, of die met een AED starten met reanimatie, nog voor de ambulance er is.

In onze directe omgeving is zo’n apparaat beschikbaar bij de receptie van het Verpleeghuis.

Onderzocht wordt nu of wij een AED kunnen aanschaffen samen met onze zustervereniging de “Erker”

 

Bomen Margadanerf gesnoeid!

De Essen langs het Tulapad/Margadanterf zijn na 36 jaar hoog en breed geworden. Hier en daar waren er zeer laag hangende takken boven de geparkeerde auto’s. Wij hebben begin november een “melding Openbare Ruimten”  gedaan en kregen bericht dat de bomen nu op de snoeilijst staan. En inderdaad werd 12 december gestart met het snoeien. Alleen de laag hangende takken en het zgn. dode hout werd weggehaald. Aan de hoogte en breedte konden en mochten zij niets doen.

 

Stinkende ORAC’s!

Sinds 2017 hebben wij op 2 locaties Ondergrondse Afval containers. Op zich gaat dat best goed, maar die in de Berlagelaan staan willen nog wel eens wat stankoverlast geven bij de bewoners die er vlak bij wonen. Bij de jaarvergadering van het Wijkberaad Houtwijk bleek dat dit probleem zich op meerdere locaties in Houtwijk voordoet! Het Wijkberaad heeft dit stankprobleem nu op de agenda staan om te bespreken met de Gemeente. Kunnen die containers niet regelmatiger worden schoongemaakt?! Hopelijk wordt dit opgepakt!

 

Vergaderen

Het bestuur heeft dit jaar 2x vergaderd, en wel op 18 mei en op 19 oktober.  De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (JALV) vond dus niet plaats. Wij hopen dat de JALV 2022 wel gehouden kan worden, maar op het moment van schrijven van dit verslag valt er nog niets over te zeggen.

 

Contributie 2022

Voorstel is de contributie voor 2022 niet te verhogen en deze blijft dus € 20,-- per jaar

Namens penningmeester Bert Trumpie: Maakt u dit bedrag graag over op NL27ABNA0810530910

t.n.v. vvb ’t Kleine Hout.

 

Tot slot

Dit jaarverslag is ook te lezen op de website,  www.kleinehout.nl/jaarverslagen.

Mede namens de collega-bestuursleden Joke, Frances, Bert en Ron, wens ik u fijne feestdagen en een voorspoedig en vooral een heel gezond 2022 toe!

Paul Buijtelaar – voorzitter                                                                                               18 december 2021

 

   


 

Jaarverslag 2020 / Kerstbriefnieuwsbrief
Download

 

 

JAARVERSLAG 2019 / KERSTNIEUWSBRIEF

Download

 

JAARVERSLAG 2018 / KERSTNIEUWSBRIEF

kerstbrief 2018.pdf
Download

 

JAARVERSLAG 2017 / KERSTNIEUWSBRIEF

kerstbrief 2017.pdf
Download

  

JAARVERSLAG 2016 / KERSTNIEUWSBRIEF

kerstbrief 2016.pdf
Download

  

JAARVESLAG 2015 / KERSTNIEUWSBRIEF

kerstbrief 2015.pdf
Download

 

JAARVERSLAG 2014 / SINTERKLAAS NIEUWSBRIEF

kerstbrief 2014.pdf
Download

 

 | vvb@kleinehout.nl