vvb 't Kleine Hout
Home
Nieuws
Over de vereniging
Bestuur en Contact
JALV docs
Jaarverslagen
Inbraak- brand prev.
Energietr./Onderhoud
YouTube TV & foto'sHet begin.....

Eind 1984 zijn door bouwbedrijf van Wijnen Roos uit Dordrecht 79 luxe eengezinswoningen in plan Houtwijk aan de Architect Berlagelaan gebouwd.  De woningen zijn ontworpen door architect Joop ten Velden

 

 

 

De eerste paal werd officieel geslagen door wethouder Nyquist op 14 december 1984 en de verkoop was in handen van makelaardij Nieboer en van Kuijen. De goedkoopste woning kostte € 77.820........

Op initiatief van Peter Lust werd door de kopers van toen op 21 mei 1985 een vereniging opgericht met als doel om als kopers een sterk collectief te vormen naar de bouwer en aanbieder van de woningen.

 

Het spreekt voor zich dat tijdens de bouw en in de eerste jaren na de oprichting de vereniging haar belangrijkste periode had. Met het verstrijken der jaren verdween de rol van de vereniging als belangenbehartiger naar de bouwer. Ook het collectief inkopen van bepaalde zaken en activiteiten, zoals het schilderen van het buitenwerk, verdween als taak van de vereniging. Dit kwam door steeds meer individueel handelen van bewoners, de komst van nieuwe bewoners en het toch al scherp zijn van dit soort tarieven.

 

En nu.....

Door de sterke onderlinge band tussen de bewoners bleef de vereniging bestaan en zij heeft haar doelstelling aangepast:

  • behartigen van bepaalde gemeenschappelijke belangen, die te maken hebben met de kwaliteit van het wonen en leven in de wijk.
  • instandhouden van de achterpaden en de hier aanwezige verlichting en regenwater-afvoer.
  • verstevigen van de onderlinge band tussen de bewoners door o.a. het organiseren van straatfeesten.

De woningen die bij onze vereniging behoren hebben de volgende adressen:

Architect Berlagelaan 5 t/m 41 - 2552 ZN

Architect Margadanterf 2 t/m 56 - 2552 ZT

Archtect Duikerstraat 4 t/m 22 en 5 t/m 13 - 2552 ZV

Archtitect Luthmannpark 19 t/m 45 - 2552 ZW

Architect Luthmannstraat 1 t/m 13 - 2552 ZH

 

 

Nieuwe bewoners worden van harte uitgenodigd lid te worden van onze vereniging.

Dit kan door aanmelding op vvb@kleinehout.nl of bij penningmeester Bert Trumpie - Architect Margadanterf 14 - tel. 3299623


De vereniging is officieel sponsor van buurtboerderij de Nijkamphoeve en heeft een eigen 

YouTube TV kanaal vvb kleinehout , met films over de bouw van de woningen, luchtfoto's van het terrein voor de bouw en uiteraard veel beelden van Lustrumfeesten.

 

 

 | vvb@kleinehout.nl