vvb 't Kleine Hout
Home
Nieuws
Over de vereniging
Bestuur en Contact
Inbraak- brand prev.
JALV docs
Jaarverslagen
Energietr./Onderhoud
YouTube TV & foto'sHET LAATSTE NIEUWS - update 25 april 2019

Invoering betaald parkeren per 1 juli 2019 gaat voorlopig niet door!

 

De gemeente Den Haag maakte met onderstaand schrijven op 25 april 2019 bekend, dat de invoering van betaald parkeren in de Architectenwijk per 1 juli voorlopig niet doorgaat! Er komt een nieuw draagvlak onderzoek:

 

Geachte heer, mevrouw,

Middels de bijgevoegde link treft u aan de commissiebrief d.d. 24 april 2019, betreft de stand van zaken van de integrale aanpak van de parkeersituatie in Leyenburg en Houtwijk.

Hierin zijn verwerkt de uitkomsten en analyse van de gehouden peilingen in Leyenburg 1, 2 en 3 alsmede de uitkomsten en analyse van de nieuwe tellingen. Graag verwijzen wij u naar de inhoud van de brief, alsmede de bijlage.

https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/506402

 

Kort samengevat leiden de verschillende uitkomsten en analyses tot het volgende:

  • Behoud van de huidige venstertijden in Leyenburg 1, 2 en 3;
  • Invoering betaald parkeren in het Florence Nightingale Park (niet per 1 juli 2019, datum volgt nog);
  • Het houden van een draagvlakonderzoek in de Architectenbuurt.

 

Buitenruimte Houtwijk wordt aangepakt!

Uw voorzitter nam deel aan de projectgroep “ Openbare Ruimten” , een initiatief van het Wijkberaad Houtwijk. Het eindrapport “Opmaat naar Residentiekwaliteit”  is begin 2018 aangeboden aan de politiek en het goede nieuws is dat het College is akkoord met het opknappen van een aantal wijken in Den Haag, waaronder Houtwijk en hiervoor is er in de komende jaren 10 miljoen beschikbaar. In 2019 wordt het plan van aanpak opgesteld en vanaf 2020 worden de werkzaamheden uitgevoerd.

 

Bent u geinteresseerd in het rapport "Opmaat naar Residentiekwaliteit" , u kunt het hier downloaden : Download


HAGA project – De Schoone Ley

Op 22 november j.l. vond in het verpleeghuis Houtwijk een voorlichtingsavond plaats over de komende verkeersmaatregelen op de Escamplaan en in Houtwijk.

Door deskundigen van de Gemeente werd nog eens toegelicht hoe de maatregelen tot stand zijn gekomen. Begin 2020 zal begonnen worden met de afsluiting van de Albert Schweitzerlaan en worden verkeerstechnische maatregelen getroffen om sluipverkeer door de Architecten- en Mensenrechtenbuurt te voorkomen.

Bewoners van de Architect Berlagelaan kregen in oktober al bericht, dat er 2 drempels worden aangelegd tussen Architect Duikerstraat en de Architect van Lieflandstraat. Niet iedereen heeft die brief ontvangen, maar kunt u hier downloaden

 

Wilt u weten om welkeeverkeersmaartregelen het precies gaat, lees dan nog eens op onze website het jaarverslag 2017 waarin veel inhoudelijke informatie staat


Betaald parkeren wordt ingevoerd medio 2019

Bij het laatste overleg met vertegenwoordigers van bewoners uit de directe omgeving van het Haga ziekenhuis, hebben Wethouder Robert van Asten en projectleider Stan van de Hulsbeek ons laten weten, dat het de bedoeling is betaald parkeren in de Architectenwijk en in het Florence Nightingalepark zo snel mogelijk in te voeren. In Leyenburg bestaat al een regeling voor betaald parkeren, en daar worden de venstertijden aangepast zodat in de hele regio dezelfde venstertijden gaan gelden (van 13.00 uur tot 24.00 uur)

Hoe ziet het tijdpad van de Gemeente er nu uit: 

 

  • Voorstel naar het College - medio oktober
  • Informatie bijeenkomsten - november
  • Draagvlakpeilingen - november / december
  • Formele besluitvorming - januari / februari 2019
  • Inplementatie - medio 2019 

 ARCHIEF VAN OUDERE BERICHTEN 


 

 De "Bieb van Berlage" is er niet meer...

 

 

 Triest nieuws....de "Bieb van Berlage" is er niet meer omdat vandalen tot twee keer toe de boekenkast 's-nachts hebben geplunderd en de boeken in het park in de brand hebben gestoken. De politie is ingeschakeld. En zo is er een droevig einde gekomen aan een heel leuk en succesvol initiatief van Ed en Jose Lensink (ABL33)

Boekpresentatie Theo van Daalhoff (ABL35)

Op woensdag, 19 september 2018 vond bij Paagman aan de Frederik Hendriklaan de presentatie plaats van het 2e boek van Theo van Daalhoff, "Poempeloem"

In het boek Poempeloem: mijn Haagse rockmuziek bespreekt Theo op geheel eigen wijze zijn bijzondere ervaringen met ruim 40 jaar popmuziek in de Rockstad. Optredens in de Schilderswijk, Ockenburg maar ook Terneuzen en zelfs Mallorca komen aan bod. In de oefenruimtes komen we bekende Haagse namen tegen en veel bloed zweet en tranen. Het boek is een combinatie van Haagse pophistorie uit de eerste hand en kameraadschap.
Theo van Daalhoff heeft eerder het boek Haagse Stadstijgers geschreven.

Na afloop speelde Theo met de band "Steamrock"
Luister en kijk hier naar "Sweet home Alabama"
 
 

 

 

 

 | vvb@kleinehout.nl