vvb 't Kleine Hout
Home
Nieuws
Over de vereniging
Bestuur en Contact
Inbraak- brand prev.
JALV docs
Jaarverslagen
Energietr./Onderhoud
YouTube TV & foto'sHET LAATSTE NIEUWS - update 17 juli 2019

 

Wethouder Liesbeth van Tongeren bezocht onze vereniging!

Dinsdagmiddag, de 16e juli 2019, bezocht wethouder Duurzaamheid en Energietransitie, mw. Liesbeth van Tongeren onze vereniging. Reden van haar bezoek was de voltooiing van het zonnepanelen project, waarbij in het voorjaar op 32 woningen totaal 316 zonnepanelen zijn geplaatst. (Inmiddels 33 woningen met totaal 324 panelen). De wethouder was benieuwd hoe wij dat georganiseerd en gerealiseerd hadden en dat konden wij haar hier uitvoerig vertellen en laten zien!

Wattco.nl , de leverancier en installateur van de panelen, had gezorgd voor een prachtig spandoek dat voor de gelegenheid op de zonnepanelen in de Architect Duikerstraat was geplaatst, en zij waren ook met een grote delegatie vertegenwoordigd! 

 

 

In een korte speech vertelde voorzitter Paul aan de wethouder hoe wij dat gedaan hadden, vanaf het begin tot de voltooiing van de installaties. Hij wees er op dat ,voor dat dit project van start ging, er al 14 bewoners waren die op eigen initiatief zonnepanelen hadden geplaatst, en dat de door hen opgadane kennis en ervaring ons zeer van pas kwam voor het maken van de juiste keuzes! Zij waren onze pioniers!

 

Het werk van de "zoncommissie" (Ed Schook, Ed Vols, Maria Moesman en Paul) werd aangehaald en natuurlijk werd de naam van Maria Moesman in het bijzonder genoemd, want zij had de eerste aanzet gegeven!

 

Speciale gasten waren Ramond Meesters en Cees Willemse van het Wijkberaad Houtwijk,

Van de Gemeente Den Haag waren naast de wethouder, Arthur de Kruijf* en Githa Mourits aanwezig, en er waren drie bestuursleden van bewonersvereniging "De Erker" , te weten Martin Nijssen, René de Jong en Peter van der Klaauw. 

 

 

 

 

Na de speech van Paul gaf mw. van Tongeren aan zeer blij te zijn met onze actie omdat zij nu ook ziet, dat wat ten stadhuize wordt bedacht, gerealiseerd kan worden met een juiste aanpak. Daarna verklaarde zij dat "bij deze alle zonnepanelen nu officieel in bedrijf zijn"

 

 

 

 

Ed Schook en Paul hebben aan haar en aan Ramon Meesters met een rondje door de achterpaden heel veel panelen kunnen laten zien, want totaal liggen er nu 450 zonnepanelen op onze daken, goed voor ruim 100.000 kWh elektrische energie per jaar!

 

 

Het was voor zowel ons als voor de wethouder een zeer geslaagd bezoek!

 


* Bij dit bezoek van de wethouder zijn ook contacten zijn gelegd tussen Arthur de Kruijf van "Hou van je Huis"  - Gemeente Den Haag  - (stimuleren energiezuiniger maken van woningen van woningeigenaren) en Ramon Meesters van het Wijkberaad Houtwijk.  Gezien het feit dat duurzaamheid ook in Houtwijk een zeer actueel thema is, is er gesproken over het idee om bij de eerst volgende najaarsvergadering van het Wijkberaad Houtwijk op 16 oktober a.s., Arthur als gastspreker uitnodigen om Houtwijk bewust(er) te maken van de diensten en de mogelijkheden die "Hou van je Huis"  kan bieden om de woningeigenaren hun woning energiezuiniger te maken.
Voor onze jaren ‘80 woningen valt namelijk te denken aan: modernisering gebalanceerde (mechanische) ventilatie, energie zuinig(er) HR++ glas, extra vloerisolatie en optimaliseren cv-installaties. Voor het laatst genoemde is de gemeente Den Haag een product aan het ontwikkelen om het ‘ tunen’ van CV-installaties te introduceren bij woningeigenaren met stimuleringsacties.
Met CV-tunen kan het gasverbruik flink gereduceerd worden (en kan er dus veel geld bespaard worden)
 
Hou dus de berichten over de komende najaarsvergadering van het Wijkberaad  Houtwijk dus in de gaten! 

ARCHIEF VAN OUDERE NIEUWSBERICHTEN

 
Invoering betaald parkeren per 1 juli 2019 gaat voorlopig niet door!

 

De gemeente Den Haag maakte met onderstaand schrijven op 25 april 2019 bekend, dat de invoering van betaald parkeren in de Architectenwijk per 1 juli voorlopig niet doorgaat! Er komt een nieuw draagvlak onderzoek:

 

Geachte heer, mevrouw,

Middels de bijgevoegde link treft u aan de commissiebrief d.d. 24 april 2019, betreft de stand van zaken van de integrale aanpak van de parkeersituatie in Leyenburg en Houtwijk.

Hierin zijn verwerkt de uitkomsten en analyse van de gehouden peilingen in Leyenburg 1, 2 en 3 alsmede de uitkomsten en analyse van de nieuwe tellingen. Graag verwijzen wij u naar de inhoud van de brief, alsmede de bijlage.

https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/506402

 

Kort samengevat leiden de verschillende uitkomsten en analyses tot het volgende:

  • Behoud van de huidige venstertijden in Leyenburg 1, 2 en 3;
  • Invoering betaald parkeren in het Florence Nightingale Park (niet per 1 juli 2019, datum volgt nog);
  • Het houden van een draagvlakonderzoek in de Architectenbuurt.

 Buitenruimte Houtwijk wordt aangepakt!

Uw voorzitter nam deel aan de projectgroep “ Openbare Ruimten” , een initiatief van het Wijkberaad Houtwijk. Het eindrapport “Opmaat naar Residentiekwaliteit”  is begin 2018 aangeboden aan de politiek en het goede nieuws is dat het College is akkoord met het opknappen van een aantal wijken in Den Haag, waaronder Houtwijk en hiervoor is er in de komende jaren 10 miljoen beschikbaar. In 2019 wordt het plan van aanpak opgesteld en vanaf 2020 worden de werkzaamheden uitgevoerd.

 

Bent u geinteresseerd in het rapport "Opmaat naar Residentiekwaliteit" , u kunt het hier downloaden : Download


HAGA project – De Schoone Ley

Op 22 november j.l. vond in het verpleeghuis Houtwijk een voorlichtingsavond plaats over de komende verkeersmaatregelen op de Escamplaan en in Houtwijk.

Door deskundigen van de Gemeente werd nog eens toegelicht hoe de maatregelen tot stand zijn gekomen. Begin 2020 zal begonnen worden met de afsluiting van de Albert Schweitzerlaan en worden verkeerstechnische maatregelen getroffen om sluipverkeer door de Architecten- en Mensenrechtenbuurt te voorkomen.

Bewoners van de Architect Berlagelaan kregen in oktober al bericht, dat er 2 drempels worden aangelegd tussen Architect Duikerstraat en de Architect van Lieflandstraat. Niet iedereen heeft die brief ontvangen, maar kunt u hier downloaden

 

Wilt u weten om welkeeverkeersmaartregelen het precies gaat, lees dan nog eens op onze website het jaarverslag 2017 waarin veel inhoudelijke informatie staat


 

 

 

 

 

 

 

 | vvb@kleinehout.nl