vvb 't Kleine Hout
Home
Nieuws
Over de vereniging
Bestuur en Contact
Inbraak- brand prev.
JALV docs
Jaarverslagen
Energietr./Onderhoud
YouTube TV & foto'sNotulen van de JALV 27 maart 2018

Download , of lees hier:

 

aantal deelnemers: 43

 

Opening door de voorzitter Paul Buijtelaar met een kritische kijk op de straatnamen in onze buurt: 

 • Architect Jan Duiker, de ontwerper van o.a. de Nirvanaflat, het eerste flatgebouw in Nederland.
 • Architect Luthmann: ontwierp het voormalige stadhuis aan de burg. Patijnlaan en het radiogebouw van Kootwijk;
 • Architect Dirk Margadant: werkte vaak voor de Nederlandse Spoorwegen en ontwierp o.a. het station van Haarlem en station Hollands Spoor;
 • Architect Hendrik Berlage: ontwerper van het Gemeentemuseum, de kiosk op het Buitenhof, en de Beurs in Amsterdam; hij was tevens stedenbouwkundige.
Conclusie: Deze architecten hebben prachtig werk op hun naam staan en voor zover was na te gaan, zich altijd netjes gedragen. Er is dus niets op hen aan te merken en dus wonen wij gelukkig in een “politiek correcte wijk”  

 

Notulen JALV d.d. 14/03/17:

Met algemene stemmen goedgekeurd; met dank aan Joke Bianchi.

 

Ingekomen stukken:

Afzeggingen: fam. Haagedoorn, fam. vd Geest, Marianne van Steenis, Yvo Visscher, fam. Blom.

 

Ontvangen: een mail van Marion Haagedoorn over de piepende watermolen in ’t Kleine Hout-park; inmiddels is er naar gekeken en de windmolen is door de Gemeente "uitgeschakeld" en dus is het probleem voorlopig opgelost.

 

Mededelingen: 

 • Slimme meters; de bewoners hebben een brief ontvangen met de mededeling dat deze in het 1e kwartaal van 2018 worden geïnstalleerd. Er is nog niet mee begonnen. Bewoners met  zonnepanelen hebben vaak al een slimme meter, maar sommige bewoners met zonnepanelen geven er toch de voorkeur aan de oude meter aan te houden.
 • Haga project:  de eengezinswoningen zijn opgeleverd; nu is men bezig met de aanleg van de parkeergarages. In 2020 wordt het project opgeleverd; uitgaand verkeer gaat dan via de Escamplaan richting Dedemsvaartweg; dat betekent een flinke toename van de verkeersdruk: van 400 naar 8000 bewegingen per dag. Daarom moet de Nijkamphoeve een oversteekplaats krijgen zodat bezoekers veilig kunnen oversteken.
 • Openbare ruimte: kwaliteit neemt af na 40 jaar. Vorig jaar is er vanuit wijkberaad Houtwijk een commissie opgericht die een inventarisatie heeft gemaakt. Dit rapport Opmaat naar Residentiekwaliteit is onlangs aangeboden aan stadsdeelwethouder Saskia Bruins. Ook is er een gesprek met raadsleden geweest; het staat op hun agenda. Het rapport staat op de website van wijkberaad Houtwijk, maar kunt u ook hier downloaden: Download
 • Terugblik 2017: trip naar ss Rotterdam o.l.v. Bert Trumpie was een succes; dit jaar wordt er ook iets georganiseerd. De nieuwjaarsborrel in het verpleeghuis was eveneens geslaagd. 

 

Financiële zaken door de penningmeester/verslag kascommissie:

Bert bedankt iedereen voor het betalen van de contributie van 2017. Voor 2018 moeten enkele bewoners nog betalen.

In 2020 vieren wij een nieuw lustrum: m.i.v. 2019 wordt de contributie verhoogd naar €17,50 om dit te goed kunnen vieren. De aanwezigen stemmen hiermee in.

Bert deelt het jaaroverzicht 2017 uit; dit wordt goedgekeurd.

 

Kascommissie: deze werkt volgens een roulerend systeem; dit jaar zaten José Lensink en Martien vd Water hierin. Ed Vols heeft het 3 jaar gedaan en krijgt een bloemetje als dank voor de inzet. Voorstel nieuw lid kascommissie: Bas Muijs; het voorstel wordt aangenomen met algemene stemmen.

 

Samenstelling bestuur en rooster van aftreden:

Aftredend en herkiesbaar is Bert Trumpie: hij wordt met algemene stemmen herkozen en krijgt een bloemetje voor zijn inzet.

 

Inbraken en inbraakpreventie / ruilbeurs:

2017 was een rustig jaar: de laatste inbraak was in 2016. Wél heeft er een inbraakpogingen en een autoinbraak  plaatsgevonden.

In het kader van onze Whatsappgroep is er contact met de politie. Vanuit de bewoners zijn er geen meldingen geweest: alleen oproepen afkomstig van de politie.

 

Ruilbeurs voor bewoners via Nextdoor-app: Paul heeft het gepromoot, maar er is niet veel belangstelling. Er is wel op Nextdoor een aparte prive-groep gemaakt voor ’t Kleine Hout. (lees alles hierover op de nieuwspagina van onze website).

 

Parkeren:

Sinds het betaald parkeren is ingevoerd in de Mensenrechtenbuurt is er in met name de  Luthmannstraat/park overlast; vooral door bedrijfsauto’s. Soms staan auto’s wekenlang geparkeerd. Er wordt ook gebruik gemaakt van het gratis parkeren door bezoekers/personeel van het Haga-ziekenhuis. De bewoners van het Florence Nightingalepark hebben er ook last van.

De gemeente is op zoek naar een oplossing voor het hele gebied rond het Haga ziekenhuis, dus Leyenburg, Florence Nightingalepark en Houtwijk (mensenrechten- en architectenbuurt). Joke Bianchi en Richard van der Kooij  zijn bij een vergadering geweest waar allerlei oplossingen zijn genoemd door bewoners. De Gemeente komt nu snel met een voorstel.

 (update:inmiddels is bekend dat er een ieder geval een "betaald parkeren" regeling in het gehele genoemde gebied komt. Over het tijdblok wordt nog nagedacht)

 

Onderhoud woningen 

 • De actie schoonmaken dakgoten: geslaagd. Volgend jaar weer. Het is echter niet de bedoeling dat de troep in de struiken wordt gegooid. (dit zal met de glazenwasser besproken worden)  
 • Achterpaden: er is contact gezocht met onze stratenmaker want er zijn hier en daar probleempjes  (update: dit is inmiddels gebeurd: op de ernstigste plekken zijn drainage-tegels gelegd). Bestuur gaat kijken naar kosten van het renoveren van alle achterpaden. Verzoek aan alle bewoners om onkruid weg te halen bij de achterpaden.
 •  Bij problemen met een schuifpui kan je terecht bij Kraakman Kozijntechniek BV

  

Rioollucht Berlagelaan:

Een paar jaar geleden was hier sprake van bij woningen aan de Architect Berlagelaan. José Lensink heeft contact gehad met de gemeente; zij hebben niets kunnen vinden. Stank is vooral bij regen: het grondwater stijgt dan. Andere bewoners hebben er geen last van. Gemeente zou opnieuw gaan spoelen. Hopelijk wordt het nu snel opgelost.

 

Nijkamphoeve.

Ed Vols:  het 5-jarig jubileum was in 2017, dit is niet uitgebreid gevierd.

In 2018: het houten theehuis is verplaatst omdat er een nieuw gebouwtje komt. De bouwvergunning is aangevraagd; deze wordt in juni verwacht. Hopelijk is alles klaar in november.

In het nieuwe gebouw komt een cursusruimte (voor lessen aan basisscholen) én een theehuis. Ook is er een invalidentoilet. De kosten komen voor 75% uit donaties en subsidies. Het restant uit de verdiensten van het theehuis en de verhuur van de cursusruimte.

Bedrijventerrein Zichtenburg en Kerketuinen helpen mee in natura.

 

De gemeente is bezig met het herinrichten van het park rondom de boerderij. Er wordt een stukje speeltuin bij gebouwd; de kinderboerderij houdt toezicht.

Oproep voor vrijwilligers!

 

Rondvraag en sluiting. 

 • Morgenavond (28 maart 2018) : vergadering wijkberaad Houtwijk (Houthaghe).
 • Vraag: Zijn er nog plannen met het verpleeghuis?  Antwoord: De laatste jaren is er geen nieuws meer hierover.
 • Vraag: Aanvoerroute verpleeghuis? Antwoord: De logistieke ingang is bij keuken en die zit helaas aan de achterkant. Via de Escamplaan is aanvoer niet meer mogelijk. 

Tot slot een applaus en dank aan dames van de catering, Marry Buijtelaar en Ellen de Roode.

 

Als toegift leest Piet Baijens voor uit zijn poëziebundel "De Piano gestemd".


Bewoners die bijdragen aan stroom voor verlichting van de achterpaden, ontvangen als blijkt van waardering, van het bestuur een gesigneerd exemplaar!!

 

Paul sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor een borrel aan de bar. 


Notulen van de JALV 18 maart 2015

Download

 Notulen van de JALV 15 maart 2016

Download


JAARREKENING 2015

Download

JAARREKENING 2016

Download

JAARREKENING 2017
Download

JAARREKENING 2018

Download

 

 

 | vvb@kleinehout.nl