vvb 't Kleine Hout
Home
Nieuws
Over de vereniging
Bestuur en Contact
JALV docs
Jaarverslagen
Inbraak- brand prev.
Energietr./Onderhoud
YouTube TV & foto'sJAARVERSLAG 2020 / KERSTNIEUWSBRIEF

                                                                                                      18 december 2020

Beste leden,  

Het jaar 2020 zit er bijna op en het is een jaar geworden om nooit meer te vergeten. Het begon nog goed maar eind februari kwam niet alleen ons land maar de gehele wereld in de greep van een virus, dat tot op de huidige dag ons normale leven in een houdgreep heeft. Ineens is je medemens een gevaar voor besmetting…

In de hele maatschappij waren en zijn de gevolgen desastreus. En ook onze vereniging kreeg er natuurlijk mee te maken. De Nieuwjaarsborrel konden wij nog wel houden op zondag, 12 januari. Het was gezellig druk in de Oase van het verpleeghuis en voorzitter Paul stond stil bij het 35- jarig bestaan van de vereniging dat in de zomer gevierd zou gaan worden….

 

Maar begin maart sloeg het Covid-19 virus toe en ging de maatschappij op slot. Het verpleeghuis sloot haar deuren en dus kon voor het eerst in haar bestaan de vereniging haar Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, gepland op 24 maart 2020, niet houden! Toen dachten wij nog dat het wel zou gaan lukken in het najaar, maar ook dat ging dus ook niet… Dus hierbij even de belangrijkste agendapunten:

 

Financiële zaken/verslag kascommissie.

Het Financieel jaaroverzicht 2019, was oedgekeurd door de kascommissie, bestaande uit Wilma Nusselder en Bas Muijs. ( voor dit financiele jaaroverzicht: pagina JALV docs.

Het nieuwe lid van de kascommissie, Bas van Nugteren was reserve en heeft de bijeenkomst wel bijgewoond.

 

Rooster van aftreden bestuursleden

Ron de Bock, Frances van de Water en Paul Buijtelaar waren aftredend en herkiesbaar. Geen stemming dus dit keer maar zij gaan gewoon door en zijn begonnen aan een nieuwe termijn.

 

De items volgend in dit jaarverslag zouden in de JALV aan de orde komen. Dat gebeurde dus niet maar zijn wel in 2020 opgepakt! Om te beginnen:

 

“Houtwijk knapt op”, 

Dit was een project van de Gemeente Den Haag, waarbij de burger invloed kon krijgen op hetgeen er in Houtwijk de komende jaren opgeknapt zou gaan worden. De einduitslag van de Houtwijkknaptop actie is begin 2020 bekend gemaakt. U kunt deze hier terug lezen. https://houtwijkknaptop.denhaag.nl/ 

In de Architectenbuurt zijn er 2 projecten die worden uitgevoerd, de Architect de Bazelstraat en het Rosa Parkpad in het wijkpark ’t Kleine Hout.

 

Helaas dus niet de Architect Duikerstraat, die wij hadden voorgedragen voor aanpak.

Daar was al lang  sprake van gevaarlijk omhoog komende stoeptegels en trottoirbanden door wortelopdruk, waardoor er een hoog risico was op struikelen. Menig wandelaar is hierdoor onderuit gegaan!

Niet op de lijst voor opknappen, dus tijd voor actie! Met een “Melding Openbare Ruimte”  bij de gemeente door zeer veel bewoners uit de Duikerstraat hebben wij de gemeente kunnen overtuigen van de gevaarlijke situatie en wij allen waren zeer aangenaam verrast dat er in juni een ploegje stratemakers neerstreek dat zowel de stoepen als de parkeerplaatsen en boomspiegels zeer fraai hebben opgeknapt! 

 

 

 

 

Maar in september ging T-Mobile glasvezelkabels aanleggen en gingen de mooi opgeknapte stoepen en straten weer op de schop! Gelukkig hebben zij de opengebroken bestrating redelijk netjes hersteld. Het rode kabeltje dat nog voor veel huisdeuren uit de grond steekt kan worden afgeknipt met een kniptang. Het is niet gevaarlijk, want er staat geen stroom op!

  

Opmerkelijk was dat op 6 mei 2020 gestart is met het aanbrengen van de twee verkeersdrempels in ons deel van de Architect Berlagelaan! Deze werkzaamheden waren aangekondigd met een brief d.d. 18 oktober 2018! Heeft alles te maken met het nu veranderen van de verkeerssituatie aan de Escamplaan.

 

 

 

 

Begin november is een start gemaakt met het opknappen van het Rosa Parkpad en daarbij wordt tegelijkertijd het Tula(Fiets/voet)pad opnieuw geasfalteerd

 

 

 

"1,5 meter Borrel" - 35 jaar vvb 't Kleine hout

Door versoepeling van de Corona maatregelen mochten er na 1 juli 2020 weer grotere groepen mensen samenkomen, maar wel onder voorbehoud van het respecteren van de 1,5 meter onderlinge afstand regel.

 

Dus kon er ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de vereniging op zaterdag, 11 juli jl. in de Architect Duikerstraat de eerste "1,5 meter Borrel" in de geschiedenis van de vvb gehouden worden!

Mede door het goede weer was het een bijzonder gezellige borrel, waar ruim 70 bewoners uit ons wijkje aan deelnamen.

Niet alleen het 35-jarig bestaan werd gevierd, maar ook het feit dat het na een stressvolle periode van Lockdown, weer mogelijk was iets leuks te doen en natuurlijk ook het feit dat de Duikerstraat zo mooi is opgeknapt!

 

Sedum Aktie

Bij bewoners van de Architect Berlagelaan was het idee geboren, om het platte dak van het schuurtje, te voorzien van Sedum. Zij werden geïnspireerd door een eerder Sedum initiatief van één van onze bewoners. "Misschien ook iets voor de anderen in de wijk", dachten zij en zij benaderden het bestuur met de vraag of dit misschien iets is voor de leden van de vereniging? Gezamenlijke inkoop kan voordelig zijn!

 

         

De vereniging omarmde het idee en er werd  een Sedumcommissie opgericht met Rob van Dijk, Walter de Roode en Paul Buijtelaar.

 

  Eind augustus werd een actie gestart met de gezamenlijke inkoop van de benodigde materialen, om zelf een Sedumdakje op het dak van de tuinschuur aan te leggen. Liefst 29 bewoners namen er aan deel!    Waarom ook weer een Sedumdak? Het zorgt voor de opslag van regenwater, een schonere lucht en meer biodiversiteit. Extra fijn voor de vlinders en bijen! Ook verlengt het de levensduur van je dak en zorgt het voor vermindering van de omgevingstemperatuur en het omgevingsgeluid. En het staat natuurlijk erg leuk, als je vanuit de slaapkamer gezellige groenveldjes in de achtertuinen ziet liggen.

 

 

Inbraken / Whatsappgroep

Alleen in januari 2020 is er een inbraak geweest , waarbij via de achterzijde werd ingebroken, maar er niets is meegenomen. Ook is er melding gemaakt van een poging tot inbraak door middel van flipperen.

Hoe ging dat in zijn werk? Een paar jonge knullen bellen aan en verstoppen zich daarna zo, dat als er open wordt gedaan, zij niet te zien zijn maar zij zien wel dat de deur open gaat.  De bewoner die open doet ziet niemand, en denkt: "belletje trekken" en sluit de deur weer en de knulletjes weten dat er iemand thuis is en gaan op zoek naar een volgend adres. Wordt er niet geopend, dan denken zij: niemand thuis, en proberen ze met een plastic kaartje de deur van het slot te halen. Binnen pakken ze wat ze pakken kunnen... Heeft u een anti inbraak strip, dan gaat dit "flipperen" niet lukken. Tip: zet ook als u even een boodschap gaat doen, toch altijd uw deur op het nachtslot!

 

Op de WhatsApp groep “Buurtpreventie KH” waren er nauwelijks meldingen die misdaad gerelateerd waren, maar wel kwamen er berichten over “onbekende katten”, “Nextdoor”, “T-.Mobile” en nog meer zaken die op dat moment in de wijk speelden.  Eigenlijk was dat niet de bedoeling op de Buurtpreventie app, maar om voor andere berichten nou weer een aparte whatsappgroep te maken…

Ons voorstel is om van de Buurtpreventie app een Buurtapp te maken, waarbij niet alleen misdaad gerelateerde zaken worden gemeld maar ook kan worden gebruikt voor meldingen van zaken van belang in de wijk. De grote Ziggo storing in oktober is daar een mooi voorbeeld van. Bij velen van ons was er ineens geen internet, geen TV en geen telefoon meer! Dan is het fijn te lezen dat er meer zijn die daar last van hebben en dat het niet aan je installatie ligt! Maar ook als er bijvoorbeeld door iemand iets waardevols is gevonden, een huisdier is kwijtgeraakt ect.

Wij stellen voor met ingang van 1 januari dit bij wijze van proef in te voeren. De naam zal dan ook worden veranderd in Buurtapp Kleine Hout.  Belangrijk zijn dan wel de spelregels:  Alleen berichten plaatsen voor zaken in ons wijkje van algemeen belang, dus s.v.p. geen leuke plaatjes of filmpjes delen.  En alleen dan reageren op een bericht  als er inhoudelijk iets aan een melding kan worden toegevoegd.  Eind 2021 evalueren wij deze wijziging. 

De achterpaden

Zoals vorig jaar al gemeld zijn de armaturen van de achterpad verlichting al 25 jaar oud, De lampen branden nog wel, maar de armaturen zijn in slechte staat en vervanging is nodig. Omdat wij de kosten voor de Jaarvergadering uitspaarden, konden wij zonder een beroep op uw portemonnee te doen, nieuwe armaturen met LED verlichting aanschaffen!

 

En….toch nog even: Hoog onkruid in de achterpaden is een rommelig gezicht. Ook al komt u er niet vaak, ga eens kijken bij uw stukje achter-/zijpad en kom in actie als er veel onkruid tussen de stenen zit!

 

Weer een nieuwe glazenwasser : Stefan de Kok!

Heel vervelend, want elke maand zagen wij hier weer andere glazenwassers! Het begon er mee toen onze vertrouwde glazenwasser Remy van Baalen zijn werkgebied had over gedaan aan Danny Bakker. Maar al snel had hij het weer overgedaan aan ene Danny v.d. Meer, en die heeft het nu op zijn beurt weer overgedaan aan Stefan de Kok.  

Maar  het lijkt er nu op dat de carrousel tot stilstand is gekomen.  Vanaf heden komt Stefan met collega Thomas 1x per maand de ramen bij de klanten wassen. Voor afzeggen of aanmelden: bel Stefan:  0614563759

 

  

Bladeren uit dakgoot actie

In oktober is de actie “bladeren uit de dakgoot” weer gestart. Totaal waren er 39 deelnemers. Glazenwasser Stefan de Kok startte op 14 december met de uitvoering en die is inmiddels is afgerond.

 

Geen “betaald parkeren”  in 2021!

Hoe zat het ook weer? Wel, per 1 juli 2019 zou in de hele Architectenwijk betaald parkeren worden ingevoerd. Maar groot was toen de verbazing, dat invoering betaald parkeren niet door ging. De gemeente Den Haag maakte dat met een  schrijven op 25 april 2019 bekend. Een handtekeningen actie van tegenstanders had indruk gemaakt en men vond dat er toen te weinig draagvlak was.  In de aangehaalde brief stond ook, dat er een nieuw draagvlak onderzoek komt, als er klachten bij de gemeente blijven binnenkomen. En die kwamen er, vooral uit de omgeving van de Architect Dudoklaan. In dit najaar heeft dat draagvlakonderzoek plaatsgevonden en op 5 december j.l.  kwam de uitslag bij iedereen in de brievenbus. Men heeft de Architectenwijk nu in 3 zones verdeeld. Zoals te verwachten is in ons gebied een meerderheid tegen, ook in elke straat in ons wijkje en zelfs daar waar toch behoorlijk last is van “overloop parkeren”.  “Betaald parkeren” wordt wel per 1 februari 2021 ingevoerd in de omgeving van de Architect Dudoklaan en dus komt de “betaald parkeer zone wel weer dichterbij. De grens is straks de sloot tussen de Architect Oudkade en de Architect Wesstrakade, nabij de Montessorischool.

 

Energielabel?

Bij verkoop van een woning moet er een geldig energielabel zijn.

Tot 31 december 2020 kan je dit voor ca. € 10,-- online aanvragen. Daarna gaat het € 200,-- kosten omdat er een deskundige voor langs moet komen!

Het label is 10 jaar geldig. Heeft u verkoopplannen binnen 10 jaar, dan is het verstandig dit label aan te vragen bij: www.energielabelvoorwoningen.nl

U heeft nodig: een DigiD account, een factuur van de laatst aangeschafte CV ketel (na 1998) en indien u zonnepanelen heeft, een factuur hiervan.

 

Vergaderen

Het bestuur heeft dit jaar 3X vergaderd, en wel op 11 februari , 18 juni en op 20 oktober.  De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (JALV) vond dus niet plaats. Wij hopen dat de  JALV 2021  wel gehouden kan worden, maar op het moment van schrijven van dit verslag valt er geen zinnig woord over te zeggen.

Lukt het niet meer in het verpleeghuis, dan doen wij het waarschijnlijk in de zomer in de buitenlucht, voorafgaand van een te houden Zomerborrel, want van een Nieuwjaarsborrel zal in 2021 zeker geen sprake zijn.

Daarvoor in de plaats komt dus de Zomerborrel!

 

Contributie 2021

Voorstel is de contributie voor 2021 niet te verhogen en deze blijft dus € 20,-- per jaar

Namens penningmeester Bert Trumpie: Maakt u dit bedrag graag over op NL27ABNA0810530910

t.n.v. vvb ’t Kleine Hout.

 

Tot slot

 

Op 6 november bereikte ons het trieste nieuws, dat na een lang ziekbed de heer Sewpersad Thakoerdin is overleden.

35 jaar woonde hij met zijn vrouw en gezin aan het Margadanterf. Wij wensen haar en de familie heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

 

 

 

Na 35 jaar namen wij een beetje afscheid van Ed en Marion Vols. Zij woonden al die jaren op het Luthmannpark.

Zij verhuisden naar de “Schoone Ley”, maar blijven betrokken bij de Nijkamphoeve, dus zullen wij hen zeker niet uit het oog verliezen!

  

Mede namens de collega-bestuursleden

 

Joke, Frances, Bert en Ron, wens ik u fijne feestdagen toe en een voorspoedig en vooral een heel gezond 2021                                                                                                  

 

Paul Buijtelaar - voorzitter 

   


JAARVERSLAG 2019 / KERSTNIEUWSBRIEF

Download

 

JAARVERSLAG 2018 / KERSTNIEUWSBRIEF

kerstbrief 2018.pdf
Download

 

JAARVERSLAG 2017 / KERSTNIEUWSBRIEF

kerstbrief 2017.pdf
Download

  

JAARVERSLAG 2016 / KERSTNIEUWSBRIEF

kerstbrief 2016.pdf
Download

  

JAARVESLAG 2015 / KERSTNIEUWSBRIEF

kerstbrief 2015.pdf
Download

 

JAARVERSLAG 2014 / SINTERKLAAS NIEUWSBRIEF

kerstbrief 2014.pdf
Download

 

 | vvb@kleinehout.nl